Monitorování sítě

Monitoring sítě – IT pod dohledem.

Být včas informován o začínajících problémech a těmto problémům snáze předejít je naší každodenní prací. V této práci nám pomáhá naše moderní dohledové centrum, které provádí monitoring sítě našich zákazníků. Ani vy nepotřebujete zaměstnávat dalšího odborníka, či platit drahé služby, protože nyní je i Vám k dispozici naše moderní dohledové centrum.

Výhody dohledového centra pro Vás.

  • nonstop dohled nad Vašimi IT technologiemi
  • proaktivní přístup k problémům v síti
  • okamžitá informovanost o dění v síti
  • odlehčení pro vaše IT specialisty
  • žádná konfigurace, žádné nastavení vše zajistíme
  • nestaráte se o nákup, licence, aktualizace, konfigurace
  • nulové počáteční investice do HW nebo SW
  • dlouhodobá informovanost o stavu zařízení

Základní popis služby.

Služba sestává z aktivních senzorů, které vykonávají samotnou kontrolu dané služby, aplikace, hodnoty a podobně. Jedná se o více jak 50 různých senzorů pracující na standardech jako je TCP, SNMP, WMI.
Tyto senzory dokážou kontrolovat všechny běžné provozní hodnoty, jako jsou ping, místo na disku, zatížení CPU, síťový provoz a to jak na síťovém zařízení (switch, router) tak i na běžném serveru či ostatních zařízeních podporujících některý z použitých standardů. Množství informací mimo jiné záleží na oprávnění, které k danému zařízení senzor dostane. Tento senzor je umístěn na sondě a veškeré tyto informace si zjišťuje po lokální síti.
Dalším důležitým prvkem je samotná sonda. Jedná se o malou výkonnou aplikaci, která u menších zákazníků bývá instalována přímo na server v lokální síti, popřípadě je dodáván jako samostatné zařízení k zákazníkovi ve formě rack nebo minitower serveru. Stejně tak je možné instalovat sondu i do virtuálního prostředí. Pro správnou funkci je důležité, aby sonda měla přístup ke sledovaným zařízením a přístup k internetu přes dedikovaný port na hlavní dohledový server.
Posledním hlavním prvkem je hlavní server (core server) zajišťující sběr dat, jejich vyhodnocení, archivaci, notifikaci problémů, vyhotovení reportů a spoustu dalších činností. Tento server se již nenachází u zákazníka, ale v hostingovém centru na páteřní síti internetu, tak aby byl v bezpečí, se zárukou jeho bezchybného provozu.
Senzor vyhodnocuje hodnoty a stavy a tyto údaje předává sondě. Sonda data zpracovává, komprimuje a šifrovaným kanálem zasílá na hlavní server. V případě že některá z hodnot dosáhla stavu definovanému jako mezní hodnota je vyvolána notifikace, která může být emailová, telefonická, SMS anebo prostřednictvím jiného alternativního online kanálu jako je MSN,ICQ. Na základě takové notifikace a servisní smlouvy je buďto zákazník informován o problémech a záleží na jeho vyhodnocení, nebo je možno zajistit kvalifikovaný výjezd technika.

Další informace na stránkách o monitorování sítě.

Pokud Vás naše služba zaujala, neváhejte nás  kontaktovat.  Jsme schopni Vám monitorovat jen jedno PC, ale i všechny servery.