Export uživatelů z Active directory

Zaručeně se vám to stalo již mnohokrát. Potřebujete rychle seznam všech uživatelů domény, kteří jsou v zadané organizační jednotce (OU) a všech jeho podsložkách. U těchto uživatelů potřebujete vypsat některý atribut. Tento krátký skript vypíše příjmení, jméno, přihlašovací jméno a emailovou adresu (pokud existuje) všech uživatelů, kteří nejsou zakázaní (status disable).

Kompletní seznam atributů active directory naleznete přímo na MSDN. Další pomůckou nechť je mapování atributů na dialogy v snap-in modulu Active Directory Users and Computers.


Set rootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")
DomainContainer = rootDSE.Get("defaultNamingContext")
Set conn = CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Provider = "ADSDSOObject"
conn.Open "ADs Provider"
strOU="OU=Users"
if not strOU = "" then
strOU=strOU&","
end if
ldapStr = "<LDAP://"&strOU & DomainContainer & ">;(&(objectCategory=person)(objectClass=user)& _
"(name=*)(!userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2));adspath;subtree"
Set rs = conn.Execute(ldapStr)
on error resume next
wscript.echo "Prijmeni;Jmeno;Loginname;Email"
While Not rs.EOF
Set FoundObject = GetObject (rs.Fields(0).Value)
WScript.echo FoundObject.sn & ";"& FoundObject.givenname&";"&FoundObject.sAMAccountName&";"&FoundObject.mail
WScript.Echo VbCrLf
Users = Users + 1
rs.MoveNext
Wend
WScript.Echo "Celkem nalezeno: " & Users

V této krátké ukázce stačí doplnit vlastní OU(například: OU=Vedení firmy,OU=Users) do promněnné strOU a spustit pomocí cscript.

Kompletní skript si můžete stáhnout zde show-users-from-ad.
napsáno 20.12.2017, před 1 měsícem

PF2018

Příjemné a pohodové prožití vánočních svátků.
napsáno 16.03.2017, před 10 měsíci

iNELS café káva jinak

Jak mít dům nebo kanceláře stále na dosah ruky.
napsáno 03.03.2017, před 11 měsíci

Nefunkční synchronizace na Exchange

Certifikáty StartCom a další již nejsou důvěryhodné.
napsáno 21.02.2017, před 11 měsíci

Co se stane s přístupem k mým datům když nezaplatím Office 365

Office 365 pro firmy: Životní cyklus předplatného.
napsáno 31.01.2017, před 12 měsíci

Změny v Office 365 pro rok 2017

Je potřeba sledovat i změny cloudových služeb Offoce 365.