Slovník F

[A]-[B]-[C]-[D]-[E]-[F]-[G]-[H]-[I]-[J]-[K]-[L]-[M]-[N]-[O]-[P]-[Q]-[R]-[S]-[T]-[U]-[V]-[W]-[X]-[Y]-[Z]

FACEBOOK

dnes nejpopulárnější a nejrychleji rostoucí rozsáhlý společenský webový systém, patřící do skupiny sociálních sítí. Umožňuje komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů, chatu a v neposledním k zábavě. Se svými více než 400 miliony aktivních uživatelů (02/2010), a číslo rychle roste, je nepopíratelně jednou z největších společenských sítí na světě. Je přeložen do 65 jazyků. Správce sítě naleznete i na facebooku.

FLASH

ADOBE FLASH je grafický vektorový program, momentálně ve vlastnictví společnosti Adobe (dříve Macromedia). Nejčastější použití nachází především pro tvorbu (převážně internetových) interaktivních animací, prezentací a her. Rozšíření Flashe na internetu pomohla malá velikost výsledných souborů. Tím, že se uchovávají ve vektorovém formátu, ve většině případů vytlačily flashové bannery ty straší klasické, dříve používané ve formátu GIF.

Vedle flashových banerů je největší použití flashe u her a u animací. Flash hry a animace jsou velmi populární mezi návštěvníky internetu. Výhodou takových her je malá velikost souboru a možnost hraní přímo v okně prohlížeče, bez nutnosti stahování. Existuje velké množství her a jejich variant. V mnoha případech jsou flashové hry používány jako forma reklamy výrobku, firmy nebo například filmu.

Flash má také vlastní implementovaný programovací jazyk ActionScript.

FTP klient 

FTP klient umožňuje manipulaci se soubory, které tvoří obsah webu. Lze s ním provádět veškeré možné operace se soubory na webu, tj. vytváření adresářů na serveru, přesunutí souborů na server, mazání souborů a adresářů na serveru. FTP klient poskytuje naprostou kontrolu nad obsahem webu.

 

FTP

(z AJ File Transfer Protocol) znamená v informatice protokol aplikační vrstvy z množiny TCP/IP. Je určen pro přenos souborů mezi počítači, na kterých mohou běžet rozdílné operační systémy.  

V protokolu je použit model klient-server. FTP server poskytuje data pro ostatní počítače. Klient se k serveru připojí a může tak provádět různé operace (přenosy dat, výpisy adresářů, změny adresářů atd.). Operace jsou řízeny sadou příkazů, které jsou definovány v rámci FTP protokolu. Proto kdokoliv může vytvořit klienta pro jakékoliv prostředí nebo operační systém. Existuje mnoho programů pro FTP servery i klienty, výhodou je, že je jich hodně volně dostupných.

Nejčastější užití FTP přenosů jsou:

  1.  
    1. Správa účtů internetových stránek.
    2. Sdílení dat (často vlastní tvorba, videa, hudba …).

FIREWALL

je síťové zařízení, pro řízení a zabezpečení síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní zabezpečení a důvěryhodnosti. Jednoduše řečeno, že slouží jako kontrolní bod, který definuje podmínky pro komunikaci mezi sítěmi, které od sebe odděluje. Tato pravidla historicky vždy zahrnovala identifikaci zdroje a cíle dat (zdrojovou a cílovou IP adresu) a zdrojový a cílový port. Současné firewally se opírají alespoň o informace o stavu spojení, znalost kontrolovaných protokolů a případně prvky IDS.

FREEWARE

je software, který je distribuován bezplatně. Autor si u freeware ponechává autorská práva, nedovoluje program jakkoliv editovat, mutovat  a omezuje použití zdarma jen pro nekomerční, či osobní potřebu. Freeware software se tak liší od svobodného software nebo open source software.

Jedná se tedy o volně šiřitelný program, bez potřeby platit autorský honorář. Na světě existuje mnoho katalogů, které seskupují tyto programy většinou společně s programy, které jsou k dispozici ke stažení na zkušební dobu. Tyto katalogy bývají dobrým zdrojem alternativního software k drahým placeným licencím.