Oprava chyby při stahování přes POP3 konektor

Pokud používáte pop3connector, stane se, že po stažení emailu ho Exchange server odmítne a skončí s chybou. Stává se to u emailů, které mají v kolonce od např. jen text a chybí tam znak @. Toto lze dočasně opravit zvýšením počtu ignorovaných chyb. Standardně je tam 5, maximálně lze stahovat 500 emailů, takže to nastavíme na 500. Ale jak jsem psal, je to jen dočasné řešení. Vždy je nutné se přihlásit do jednotlivých účtů a nevyhovující emaily ručně smazat. Jediné funkční řešení je nepoužívat pop3connector a přejít na doručování přes MX záznam. Přes Exchange shell zadejte příkazy níže, před tím je nutno si zjistit názvy konektorů. Ty najdete přes Exchange konzolu - Server configuration – Hub transport – Receive connectors – Name.

Zvýšení počtu povolených chyb na 500:

Set-ReceiveConnector "název konektoru"  -MaxProtocolErrors 500

Nutný restart pop3 konektoru a Exchange transporteru

Kontrola nastavení:

Get-ReceiveConnector "název konektoru"| Format-List

Pozor! Název konektoru se píše do uvozovek.
napsáno 05.05.2023, před 1 rokem

Bezpečnost na prvním místě s Eset Protect Complete

ESET sjednocuje a centralizuje správu svých produktů a podporuje migraci centrální správy na cloud konzoli.
napsáno 03.05.2023, před 1 rokem

Změna cen pro Office 365 a dalších služeb Microsoft Cloud

Od 1.4 došlo k aktualizaci ceníků služeb Microsoft Cloud
napsáno 25.01.2023, před 1 rokem

Konec podpory Windows 2012

Konec podpory serveru 2012 se blíží
napsáno 23.12.2021, před 2 roky

Pour féliciter 2022

Děkujeme Vám všem.
napsáno 22.02.2021, před 3 roky

CodeTwo Exchange Migration

Migrace Exchange server na jedno kliknutí