Pracujeme naplno i během prázdnin a dovolených

Právě nasazujeme nové servery a datové uložiště u našeho významného zákazníka.

Důvodem byly končící záruky na stávající hardware, nedostatek diskové kapacity pro data a požadavek na „vysokou dostupnost“, což nyní splnit nešlo. Dojde tedy u zákazníka ke kompletní obměně stávajícího HW a částečně i SW za nový. Pořízeny byly dva stejně osazené servery DELL R530 bez disků, dále diskové pole DELL MD3820i plně osazeno disky, druhé záložní diskové pole Synology RS3614XS opět plně osazeno disky. SAN je řešeno pomocí 10Gbps iSCSI, což obstarávají dva switche CISCO SG500XG-8F8T. Byl pořízen také software VMware vSphere Essentials Plus 6 a Veeam Backups & Recovery 9 Standard. Požadavky byly kladeny na „vysokou dostupnost“ za rozumné finanční náklady.

Právě tohoto bylo dosaženo kombinací použitého hardware a software. Základní kombinace dvou serverů DELL, diskového pole DELL a VMware vSphere nám umožňuje při poruše jednoho ze serverů do 5 minut mít opět všechny servery dostupné bez zásahu člověka. Protože byl požadavek i na redundanci diskového pole, našli jsme finančně dostupné řešení v kombinaci levnějšího diskového pole Synology (spíše je to univerzální NAS, ale má podporu iSCSI, tak jsme ho mohli s výhodou použít) a zálohovacího a replikačního software od firmy Veeam. Právě Veeam Backup & Recovery umožňuje nakonfigurovat pravidelné replikace všech virtuálních serverů z diskového pole DELL na diskové pole Synology. Při poruše diskového pole DELL lze pak po ručním zásahu obsluhy popouštět replikované virtuální servery z diskového pole Synology. Toto řešení je závislé na člověku, ale vzhledem k ceně je to nejlepší možné. Dle rychlosti zásahu obsluhy lze mít běžící virtuální  servery opět funkční do několika desítek minut. Servery a diskové pole jsou propojeny pomocí SAN sítě na technologii iSCSI na 10Gbps. Zde je řešena redundance použitím dvou stejných opticko-metalických switchů, které jsou zapojeny ve stacku. Stejně tak diskové pole DELL obsahuje dva nezávislé kontroléry.

Součástí zadání je i migrace stávajících virtuálních serverů ze staré infrastruktury do nové. Kvůli minimalizaci omezení výroby podniku, bude probíhat během celozávodní dovolené, čemuž nebylo problém se z naší strany přizpůsobit a vše k tomuto datu dodat, nakonfigurovat a naplánovat.

napsáno 05.05.2023, před 1 rokem

Bezpečnost na prvním místě s Eset Protect Complete

ESET sjednocuje a centralizuje správu svých produktů a podporuje migraci centrální správy na cloud konzoli.
napsáno 03.05.2023, před 1 rokem

Změna cen pro Office 365 a dalších služeb Microsoft Cloud

Od 1.4 došlo k aktualizaci ceníků služeb Microsoft Cloud
napsáno 25.01.2023, před 1 rokem

Konec podpory Windows 2012

Konec podpory serveru 2012 se blíží
napsáno 23.12.2021, před 2 roky

Pour féliciter 2022

Děkujeme Vám všem.
napsáno 22.02.2021, před 3 roky

CodeTwo Exchange Migration

Migrace Exchange server na jedno kliknutí