Uživatelský manuál pro resetování OKI spotřebního materiálu


Program pro resetování OKI spotřebního materiálu je použitelný na platformě Windows (testované na WinXP, Win7, Win7 64 bit).

Pro úspěšné resetování je potřeba udělat několik jednoduchých kroků:

1 - Instalace a otestování funkčnosti ovladače tiskárny. Způsob připojení není důležitý, může to být síťové zařízení nebo připojené na USB nebo paralelní port. Podstatné je, aby byl ovladač funkční, protože musíme mít kanál pro komunikaci s tiskárnou. Typ ovladače může být PCL nebo Postscript.

2 - Je potřeba tiskárnu sdílet pod jednoduchým jménem (bez diakritiky).

3 - Na příkazovém řádku spustíme příkazem reset samotný program, jeho funkčnost řídíme volitelnými parametry. Například:

reset  p:MC561  v:k  b:b

Nejdůležitější parametr je jméno tiskárny - to jméno, pod kterým jsme tiskárnu nasdíleli  (v našem případě MC561). Pak jsou možné volitelné parametry podle následovního seznamu:

v: kcmy      - resetuj type válce k-černý, c-cyan, m-magenta, y-yellow (stačí jeden nebo několik

z těchto parametrů)

v: a             - zkrácená verze – resetuj všechny typy válců (a- all)

b:b              - resetuj pásovou jednotku (b-belt)

f:f                - resetuj zapékací jednotku (f-fuser)

Na pořadí parametrů nezáleží, kromě jména tiskárny je potřeba uvést alespoň jeden parametr.

Co když se vyskytne problém:

Nejpravděpodobnější příčinou je potřeba mít administrátorské práva – platí určitě na platformě WinXP. Na nejnovějším operačním systému Win7 to není tak jednoznačné, ale když se vyskytne  problém tak pomůže spustit program s administrátorskými právy.
napsáno 25.01.2023, před 12 dny

Konec podpory Windows 2012

Konec podpory serveru 2012 se blíží
napsáno 23.12.2021, před 1 rokem

Pour féliciter 2022

Děkujeme Vám všem.
napsáno 22.02.2021, před 2 roky

CodeTwo Exchange Migration

Migrace Exchange server na jedno kliknutí
napsáno 12.02.2020, před 3 roky

Desktop Central v praxi

napsáno 12.02.2019, před 4 roky

Budujeme firemní optické sítě

Rychlé a kvalitní spojení je základem dobré sítě, proto jsme se zaměřili na optické sítě.