vCenter event ID 1105 and 1827 (SQL Error)


VMware vCenter server was not starting due to the SQL express being overloaded, after a little looking around on the web we have the answer! Or SQL file size over 4GB.

Running the following from the command line:

Cd C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn

OSQL.EXE -S localhost\SQLEXP_VIM -E

then follow the below, update value with your desired time to keep items for inside the DB.

1> use VIM_VCDB
2> go
1> update vpx_parameter set value=’15’ where name=’event.maxAge’
2> update vpx_parameter set value=’15’ where name=’task.maxAge’
3> update vpx_parameter set value=’true’ where name=’event.maxAgeEnabled’
4> update vpx_parameter set value=’true’ where name=’task.maxAgeEnabled’
5> go
1> exec cleanup_events_tasks_proc
2> go
1> dbcc shrinkdatabase (‘VIM_VCDB’)
2> go
1> quit
napsáno 05.05.2023, před 1 rokem

Bezpečnost na prvním místě s Eset Protect Complete

ESET sjednocuje a centralizuje správu svých produktů a podporuje migraci centrální správy na cloud konzoli.
napsáno 03.05.2023, před 1 rokem

Změna cen pro Office 365 a dalších služeb Microsoft Cloud

Od 1.4 došlo k aktualizaci ceníků služeb Microsoft Cloud
napsáno 25.01.2023, před 1 rokem

Konec podpory Windows 2012

Konec podpory serveru 2012 se blíží
napsáno 23.12.2021, před 3 roky

Pour féliciter 2022

Děkujeme Vám všem.
napsáno 22.02.2021, před 3 roky

CodeTwo Exchange Migration

Migrace Exchange server na jedno kliknutí