Vlastní nastavení výchozího profilu uživatele

Výchozí profil uživatele lze přizpůsobit použitím následujícího parametru CopyProfile v souboru odpovědí Unattend.xml(jméno souboru se může lišit), který je předán nástroji Sysprep.exe. Postupujte následujícím způsobem:

  1. Použijte předdefinovaný místní účet správce a přihlaste se k systému Windows.


Poznámka: U tohoto procesu nelze použít účet domény. Důvodem je skutečnost, že nástroj Sysprep po spuštění vymaže daný profil a ke kopírování profilu dochází v průběhu speciální fáze při prvním spuštění bitové kopie. Použijete-li účet domény, proces kopírování profilu použije profil s nejnovějším časovým razítkem.

  1. Otevřete ovládací panel Uživatelské účty a odeberte všechny přidané uživatelské účty s výjimkou uživatelského účtu na úrovni správce, který jste použili při přihlášení.

    Poznámka: Je-li k dispozici více profilů uživatele, nástroj Sysprep systému Windows může pro zkopírování do výchozího profilu uživatele zvolit neočekávaný profil. Veškeré vlastní nastavení výchozího profilu uživatele je ztraceno.

  2. Nakonfigurujte nastavení, které chcete zkopírovat do výchozího profilu uživatele. To zahrnuje nastavení plochy, oblíbených položek a možností nabídky Start.

  3. Vytvořte soubor Unattend.xml obsahující parametr CopyProfile. Při použití tohoto parametru CopyProfile je nastavení uživatele, který je právě přihlášen, zkopírováno do výchozího profilu uživatele. Tento parametr musí být v samostatném kroku nastaven na hodnotu true. Zde je příklad souboru XML, který byl vytvořen pomocí nástroje Správce bitových kopií Windows:  1. pro platformu x86:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

<settings pass="generalize">

<component name="Microsoft-Windows-Security-SPP" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<SkipRearm>1</SkipRearm>

</component>

</settings>

<settings pass="specialize">

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<CopyProfile>true</CopyProfile>

</component>

</settings>

</unattend>

  1. pro platformu x64:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

<settings pass="generalize">

<component name="Microsoft-Windows-Security-SPP" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<SkipRearm>1</SkipRearm>

</component>

</settings>

<settings pass="specialize">

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<CopyProfile>true</CopyProfile>

</component>

</settings>

</unattend>

  1. Na příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:


%systemroot%\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe /shutdown /generalize /unattend:c:\unattend.xml

Poznámka: Je nutné použít přepínač /generalize, jinak nebude možné použít parametr CopyProfile. Parametr /unattend slouží jako odkaz na požadovaný soubor Unattend.xml. V tomto příkladě je soubor Unattend.xml umístěn v rootu c:\.

  1. Nyní po vypnutí PC můžeme pomocí WinPE s ImageX vytvořit bitovou kopii tohoto systému. Pokud toto nepotřebujeme, pak stačí PC zapnout a projít prvotní konfigurací. Všechny původní profily a nastavení zůstaly zachovány.


Poznámka: Chcete-li potvrdit úspěšné dokončení zpracování příkazu CopyProfile, otevřete následující soubor:

%systemroot%\panther\unattendgc\setupact.log

Vyhledejte řádky podobné následujícím (v části specialize):

[shell unattend] CopyProfileDirectory from c:\Users\Administrator succeeded.
[shell unattend] CopyProfile succeeded.

Všimněte si, že tento řádek potvrzuje, zda byl příkaz CopyProfile úspěšně zpracován a který profil uživatele byl zkopírován do výchozího profilu uživatele.
napsáno 05.05.2023, před 1 rokem

Bezpečnost na prvním místě s Eset Protect Complete

ESET sjednocuje a centralizuje správu svých produktů a podporuje migraci centrální správy na cloud konzoli.
napsáno 03.05.2023, před 1 rokem

Změna cen pro Office 365 a dalších služeb Microsoft Cloud

Od 1.4 došlo k aktualizaci ceníků služeb Microsoft Cloud
napsáno 25.01.2023, před 1 rokem

Konec podpory Windows 2012

Konec podpory serveru 2012 se blíží
napsáno 23.12.2021, před 3 roky

Pour féliciter 2022

Děkujeme Vám všem.
napsáno 22.02.2021, před 3 roky

CodeTwo Exchange Migration

Migrace Exchange server na jedno kliknutí